Over LinkEurope

Link East Europe

Link East Europe is als project meer dan 5 jaar geleden ontstaan in Roemenië als export afdeling voor een producent van totaalprojecten in interieur en meubels.

Ondertussen is het uitgegroeid tot een volledig autonoom bedrijf, actief in meerdere europese markten en over verschillende domeinen.

Het heeft als hoofddoel het uitbouwen van commerciële contacten tussen ondernemingen in Oost-Europa enerzijds en West-Europa anderzijds. Wij bemiddelen en onderhouden zakelijke belangen in Benelux, Frankrijk, Zwitserland, Duitsland en Engeland.

Met een team van specialisten met een gevariëerde skillset, vloeiend in meerdere talen ( Engels, Frans, Duits ) en vaste medewerkers in Frankrijk, België en Zwitserland kunnen wij voortaan een compleet antwoord bieden aan de noden van onze klanten.

In de context van politieke ontwikkelingen in het begin van de jaren 90 in Oost-Europa en nieuwe golven van verdere integratie in de Europese Unie sinds begin jaren 2000 hebben de voormalige communistische landen over een periode van 20 jaar een belangrijke en positieve evolutie gekend.

Sinds het openstellen van de grenzen is de economische samenwerking tussen beide delen van Europa enkel gestegen. Op de dag van vandaag onderhouden landen zoals Roemenië, Hongarije en Bulgarije vele en belangrijke zakelijke relaties als vertrouwenspartner met West-Europese landen.

Deze relaties worden onder andere ondersteund door een rechtstreeks concurrentiëel voordeel op gebied van loonkosten. Nochtans heeft een verhoogde toegang tot nieuwe technologieën in combinatie met gerealiseerde investeringen over de laatste 30 jaar er voor gezorgd dat het kwaliteitsniveau zowel op vlak van goederen als personeel aan dezelfde normen en verwachtingen voldoet als in het Westen.

Het hoge competentieniveau van de lokale human recources is een belangrijk concurrentiëel voordeel en de zakelijke ontwikkeling van de laatste 30 jaar heeft bestaande sociale barrières doorbroken. Meer en meer zoeken Westerse ondernemingen naar oplossingen op de Oost-Europese markt voor probleemstellingen die ze lokaal niet meer ingevuld krijgen.

Diensten

Zakelijke relaties

Wij zoeken voor u geschikte leveranciers in Roemenië, Hongarije en Bulgarije die voldoen aan uw noden. Wij analyseren en verduidelijken jullie vraag, wij identificeren en kwalificeren de leveranciers en brengen de partijen samen. Indien gewenst verzorgen wij ook alle verdere communicatie en onderhandelingen.

Project management

Met extensieve ervaring op vlak van uitvoering van complexe interieur projecten in Benelux, Frankrijk en Zwitserland verzekeren wij de correcte uitvoering van jullie projecten ter plaatse met jullie Oost-Europese partners.

Ondernemen in Roemenië

Voor ondernemingen die een afdeling in Oost-Europa wensen op te starten of daar reeds actief zijn, hebben wij een gespecialiseerde tak voor begeleiding bij opstart of high-level management voor gevestigde structuren. Extensieve ervaring in de maakindustrie is aanwezig.

Recrutering

Uitgebreide kennins van de roemeense arbeidsmarkt laat ons toe met succes de juiste profielen te zoeken voor buitenlandse partners in verschillende domeinen.

Contact us

Link e Europe

Meron NV

Mechelsesteenweg 271 – 2018 Antwerpen

+32 489 146660

r.feldbrugge@linkeurope.eu